• Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων
  • Λεωφ. Βουλιαγμένης 157, Γλυφάδα
  • 210 99 46 100

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αλεξίου Αθανάσιος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Λεωφόρος Βουλιαγμένης 157, Γλυφάδα

E-MAIL: alexiouthanasis@yahoo.com

ΤΗΛ.:  210-9946100

 

 

Ποιες κατηγοριες προσωπικων σας δεδομενων επεξεργαζομαστε και πώς τα χρησιμοποιουμε.

Κατά την προσέλευσή σας στην εταιρεία με επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 157, με ΑΦΜ 059723257, ΔΟΥ Π.Φαλήρου/Γλυφάδας, και εκπροσωπείται νομίμως, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά σας στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν, και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, όπως υποβολής προσφοράς, συντήρησης, υπηρεσιών φανοποιείας, επισκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των απαραίτητων ανταλλακτικών ή/και μερών του οχήματος, την αντικατάσταση οχήματος, την εξυπηρέτηση για ΚΤΕΟ κλπ., τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς την εταιρεία, να αντικρούσει, εγείρει/ασκήσει και τελικώς εισπράξει νομικές απαιτήσεις και διεκδικήσεις.

 

Αναλυτικότερα συλλέγουμε:

  • Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, άδεια οδήγησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.
  • Τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IBAN.

 

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες λογιστικές και πληροφορικής, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματός μας και δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για άλλους σκοπούς. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας.

 

ΑσφΑλεια των προσωπικΩν σας δεδομΕνων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων και για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, αποκάλυψη, παράνομη καταστροφή ή απώλεια.

 

Ποια εΙναι τα δικαΩμαΤα σας και που μπορειτε να τα ασκησετε;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, αντίταξης της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 157 ΤΚ.16674, Γλυφάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexiouthanasis@yahoo.com

 

Ποτε διαγραφουμε τα Δεδομενα Προσωπικου Χαρακτηρα που σας αφορουν;

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επικαιροποιούνται σε κάθε επίσκεψη, διατηρούνται για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexiouthanasis@yahoo.com.

 

Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

 

Ακολουθήστε την σελίδα μας

web desing & development Brainart® Web Solutions

Service  Αυτοκινήτων, Επισκευές, Διάγνωση βλαβών, Επισκευές Σασμάν, Βελτιώσεις, Μετατροπές, DPF φίλτρα, Ευθυγραμμίσες, Quick service. 25 χρόνια εμπειρίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Αξιόπιστες, συνεπείς και οικονομικές υπηρεσίες συνεργείου αυτοκινήτων.

Copyright © 2018 - AAlexiou Τεχνοδυναμική - Λεωφ. Βουλιαγμένης 157, Γλυφάδα.
Τηλέφωνο: 210 99 46 100, Κινητό: 6932 37 21 96  -  6932 755 517

 

Service  Αυτοκινήτων, Επισκευές, Διάγνωση βλαβών, Επισκευές Σασμάν, Βελτιώσεις, Μετατροπές, DPF φίλτρα, Ευθυγραμμίσεις, Quick service.
25 χρόνια εμπειρίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Αξιόπιστες, συνεπείς και οικονομικές υπηρεσίες συνεργείου αυτοκινήτων.

Copyright © 2018 - AAlexiou Τεχνοδυναμική
Λεωφ. Βουλιαγμένης 157, Γλυφάδα.

Τηλ.: 210 99 46 100, Κιν.: 6932 37 21 96